Privacy Policy  |  Crohnie Shop

1. Beheer

De website www.crohnieshop.nl staat onder beheer van 'Crohnieshop' en Ricardo de Koning. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.


2. Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.crohnieshop.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.


3. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Crohnieshop. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.


4. Disclaimer

Crohnie shop is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


4.1 Gegevens die door de klant verstrekt worden

Crohnie Shop kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Het maken van een offerte/factuur.

- Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de offerte of factuur.

- Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, dienst, etc., waarvan Crohnie Shop denkt dat het interessant kan zijn voor de klant/bezoeker.


4.2 Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant/bezoeker aan Crohnie Shop zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij hier schriftelijke afspraken over gemaakt zijn tussen klant/bezoeker en Crohnie Shop

 
4.3 Beveiliging

De gegevens die de klant aan Crohnie Shop verstrekt doormiddel van het plaatsen van een bestelling, een mail sturen en het maken van een leden account worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Dit geldt eveneens voor de gegevens die binnenkomen via ons iDeal betaal systeem van Wix Payments.
 

4.4 Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Crohnie Shop kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Crohnie Shop voorgeschreven wijze door te geven.